KATALOG

Kompanija Katalog je maksimalno posvećena kupcima i njihovom zadovoljstvu. Zato činimo sve što je u našoj moći da vam iskustvo kupovine u Katalog učinimo što prijatnijim. Želimo da kupljeni uređaji do vas stignu bez oštećenja bilo koje vrste i da ih dugo koristite. Kako bi to bilo moguće, transport uređaja do naših magacina, kao i njihovo skladištenje, obavlja se isključivo u skladu sa preporukama i propisima proizvođača.

U Katalogu se briga o kupcima nastavlja i nakon kupovine, kroz našu Službu za brigu o potrošačima. Služba za brigu o potrošačima je na raspolaganju svim kupcima koji iskuse bilo kakav problem u radu kupljenog uređaja ili žele da ulože reklamaciju bilo koje vrste. Više o načinima i mestima prijema reklamacija možete pročitati u nastavku teksta.

 

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, na sledeće načine: usmeno, telefonskim putem, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu fiskalnog računa ili drugog dokaza o kupovini na uvid (kopija fiskalnog računa, slip, izvod iz banke i slično).

Potrošačima je na raspolaganju naš Servisni centar koji mogu kontaktirati pozivanjem broja 063/213-487 ili 016/213-312  svakog radnog dana u periodu od 9 do 17 časova, kao i subotom u periodu od 8 do 16 časova, odnosno slanjem poruke na e-mail adresu: servis@ka.rs.

Reklamaciju možete uložiti u svim prodajnim objektima kompanije Katalog.